ଘର ମରାମତି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପଡିଗଲା ଦେବାଲ, ଦେବାଲ ପଛରେ ମିଳିଲା କିଛି ଏପରି ଯାହା ଦେଖିକି ଉଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ

କେବେ କେବେ କିଛି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରି ନ ଥିବେ | ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ତୁର୍କୀ ଏନନ୍ତୋଲୀୟ ର କାୟାରେରୀ ପ୍ରାନ୍ତ ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ମରାମତି କରିବା ସମୟ ରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି | ଆପଣ ବି ପୂର୍ବ ରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିବେ କେବେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି କେଉଁଠୁ ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମିଳିଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ମିଳିଥାଏ | କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ର ଘର ମରାମତି ସମୟ ରେ ଏପରି କିଛି ମିଳିଛି ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେବେ |

ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଲା ବାହାରିଲା ସହର

ତୁର୍କ ରେ ରହୁଥିବା 50 ବର୍ଷୀୟ ମୁସ୍ତାଫା ନାମ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଣା ଘର କିଣିଥିଲେ | ଏହି ଘର କି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା | ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନ ମରାମତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା | ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ର ମରାମତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ | ଏବଂ ସେହି ଘରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଦୁଆର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହା କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଏକ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋର ଦେଖାଯାଇଥିଲା | ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସେହି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ସହର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ | ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ | ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟ ରେ ସୂଚନା ସଂଗେ ସଂଗେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ କୁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା | ଏବଂ ପ୍ରତ୍ଵନତତ୍ତ ବିଭାଗ ର ଗବେଷଣା ପରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ର ଘର ତଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଏକ୍ୟୁଯୁ ସହର ରହିଛି |

ଡ୍ରାଏକ୍ୟୁଯୁ ସହର ରେ 20 ହଜାର ଲୋକେ ରହୁଥିଲେ

ଡ୍ରାଏକ୍ୟୁଯୁ ସହର ମାଟି ର 60 ମିଟର ତଳେ ରହିଛି | ଏବଂ ଏହି ସହର ରେ 18 ମହଲା ବି ରହିଛି | ଏବଂ ଏକ ସମୟ ରେ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବି ରହିଥିଲା | ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ଲୋକେ ରହୁଥିଲେ | ଏବଂ ଏହା ମାଟିତଳ ର ଏକ ସହର ଅଟେ |

ଅନେକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି

ତୁର୍କ ରେ ଏହି ସହର ମିଳିବା ପରେ ଏହା ବେଶ ଚର୍ଚା ରେ ରହିଛି | 1963 ରେ ଡ୍ରାଏକ୍ୟୁଯୁ ସହର ମିଳିବା ପରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ସହର ବିଷୟ ରେ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା | ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଙ୍କ ର ଅବଶେଷ ବି ମିଳିଥିଲା | ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏହା କୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଙ୍କ ପାଁଇ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା |

Share Your Views In Comments Below

comments