ହାତୀର ନଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହ କରିଲେ ଏମିତି କାମ କି ବଦଳିଗଲା ହାତୀର ଜୀବନ …

କେତେକ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମତା ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି | ଏବଂ ନିକଟରେ ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି |

ଏହି ମାମଲା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହାତୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିଓ ଶାନ୍ତୋନାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହାତୀ ପାଇଁ ନକଲି ଗୋଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଗୋଡଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି |


ଏହି ବିଷୟରେ ଟୁଇଟ୍ କରିବାବେଳେ ଆଇଏଏସ୍ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀକୁ ପୁଣି ଚାଲିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବା ସଦୃଶ। ପଶୁ ଜଗତରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ | ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ |

Share Your Views In Comments Below

comments