ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ବି ଏପରି ଦେଖା ଯାଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲ୍କାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର….

ଶରୀର ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଆମେ ଅନେକ ଉପାୟ ରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ , ତେବେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମ ର ପରିସ୍ରା ଯାହା କି ସହଜ ରେ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ I

ହାଲ୍କା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ
ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ର ପରିସ୍ରା ର ରଙ୍ଗ ହାଲ୍କା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପାଣି ପରି ଅଟେ , ତେବେ ଡରିବା ର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ , ଏହା ଆପଣ ଙ୍କ ର ସୁସ୍ତ ଶରୀର ର ସଂକେତ ଅଟେ I

ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ
ଆପଣ ଅନେକ ଥର ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ର ଦେଖିଥିବେ , ଏପରି ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ରେ ପାଣି ର ଅଭାବ ରହିଥାଏ I

ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ
ଯଦିଅ କାହାରି ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ର ପରିସ୍ରା ହେଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତା ର ବିଷୟ ଅଟେ , ଏପରି ସମୟ ରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ I

ଧଳା ରଙ୍ଗ
ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ର ଧଳା ରଙ୍ଗ ର ପରିସ୍ରା ହେଇଥାଏ ତ ଆପଣ ଙ୍କ ପରିସ୍ରା ରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଙ୍କ ର ପରିସ୍ରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥାଏ I

ଲାଲ କିମ୍ବା ହାଲ୍କା ଗୋଲାପୀ
ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ର ପରିସ୍ରା ଲାଲ କିମ୍ବା ହାଲ୍କା ଗୋଲାପୀ ହେଇଥାଏ ତେବେ ଚିନ୍ତା ର ବିଷୟ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କ ର ବି ପରିସ୍ରା ଏପରି ରଙ୍ଗ ର ଜଣା ପଡୁଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ I

ନାରଙ୍ଗୀ
ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଔଷଧ ର ସେବନ କରିଥାଉ ତେବେ ଆମ ର ପରିସ୍ରା ଏପରି ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ I

Share Your Views In Comments Below

comments