ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀକୁ ZOOM କରିକି ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖାଗଲା କିଛି ଏମିତି କି ଉଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ, ଆପଣ ବି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ରେ ଶାଢ଼ୀ କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ | ଶାଢ଼ୀର ଏପରି ପିନ୍ଧିବା ଯାହା ମହିଳା ଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ | ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମହିଳା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି |

ଯଦି ସୁନ୍ଦରତା ର କଥା ଦେଖିବା ତ ମହିଳା ମାନେ ଯେପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ରେ ତାଙ୍କ ର ସୁନ୍ଦରତା ଏହୁରୀ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ |

ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ମହିଳା ଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏ କି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀର କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ |

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ମହିଳା ଙ୍କ ର ନାମ ବଂଶିକା ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶାଢ଼ୀ ପିଂଧିକି କି ସେ ବଜାର କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ |

ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ରେ କିଛି ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ତାହା ଦେଖିକି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଯଦି ଏହି ଫୋଟୋ କୁ ZOOM କରିକି ଦେଖିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଶାଢ଼ୀ ରେ 500 ଓ 1000ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ |

ଆଉ ଏ ବିଷୟ ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତ ସେ କହିଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ର ଆଇଡ଼ିଆ ରେ ହେଇଚି |

Share Your Views In Comments Below

comments