ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଏହି 3ଟି ଅଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପୁରୁଷ ମାନେ, ସିଧା ଭାବନ୍ତି କି…. ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କଣ

ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ପୁରୁଷମାନେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି | ସେମାନେ ପ୍ରାୟତ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି | ଯଦି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସରଳତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ କେହି କେହି ସେମାନଙ୍କ ଫିଗର ଉପରେ କିଛି ମତ ଦିଅନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି | ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ଫିଗରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ହେବ | ବାସ୍ତବରେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସରଳତା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଯାହା ପୁରୁଷମାନେ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି |

ଓଠ:

ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଓଠ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଯୋଗ କରେ | ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଓଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଓଠ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଥାଏ | ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି | ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନିଭରସିଟିରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଲ ଓଠ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |

ଆଖି:

ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥା ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆଖି କିଛି ନ କହି ସବୁକିଛି କହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଅଟେ | କାରଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଖି ନିଜ ଆଡକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ | ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୃଗନୟନୀ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି |

ମୋଟା କଳା କେଶ:

ନାରୀମାନଙ୍କର କେଶ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ | ନାରୀମାନଙ୍କର କେଶ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଅଭାବ ନଥାଏ | ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କେଶକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଉଚିତ୍ |

Share Your Views In Comments Below

comments