IAS ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ରେ ପଚରାଗଲା: ବର୍ଷରେ ଥରେ, ମାସରେ ୨ଥର, ସପ୍ତାହରେ ୩ଥର, ଆଉ ଦିନରେ ୪ଥର କଣ ଆସିଥାଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସାର ହେଇଗଲେ ବେହୋସ …

ପ୍ରତୋକ ପିତାମାତା ଏହା ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇ IAS ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ | କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସମ୍ଭବ ହେଇ ନ ଥାଏ | କାରଣ IAS ର ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ରେ ପଚରାଯାଉଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁବ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଙ୍କ ପକ୍ଷ୍ୟ ରେ ଏହା ର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଇ ନ ଥାଏ |

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ IAS ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ରେ

IAS ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଜିଥାଏ ଏହା ଆପଣ ଜୀବନ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବେ ଓ ଜାଣିଥିବେ | ପ୍ରଶ୍ନ – ଏପରି କେଉଁ ଲେଟର ଯାହା ବର୍ଷ କୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ ଓ ମାସ କୁ ଦୁଇ ଥର ଆସିଥାଏ | ସପ୍ତାହ କୁ ତିନି ଥର ଓ ଦିନ କୁ ଚାରି ଥର ଆସିଥାଏ | ହୁଏତ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଙ୍କ ପାଖ ରେ ନ ଥିବ | ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି F |

ଆଉ ଏକ IAS ପ୍ରଶ୍ନ

ସେହିପରି ଆଉ ଏକ IAS ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ -ଏକ ପିତା ନିଜ ଝିଅ କୁ ତା ଜନ୍ମ ଦିନ ରେ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପିଇବ , ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଜଳାଇବ | ଏହା ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣ ଙ୍କ ପାଖ ରେ ନ ଥିବ | ଉତ୍ତର ଟି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ | ନଡ଼ିଆ କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇପାରିବେ , ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଏହା ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ଓ ସିତ ଲାଗିଲେ ନଡ଼ିଆ କତା କୁ ଜଳାଇ ପାରିବେ |

Share Your Views In Comments Below

comments