ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ବନେଇ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରି ମହିଳା ମାନେ, ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ

ଆଜି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ ଏକ ଏପରି କ୍ରିୟା ଅଟେ ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ-କ୍ସରେ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ | ବୟସର ଏକ ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | ସେ-କ୍ସ କରିବା ଏକ ଏପରି ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଇଛାକୁ ସହଜରେ ସହଜରେ ମାରି ହୁଏ ନାହିଁ |

ଏପରି ମହିଳା ମାନେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ
ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହରମୋନର ସ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଢିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମହିଳାମାନେ ଜୌନ ସମ୍ପର୍କ ବିନା ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବିକୁ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି |

– ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହରମୋନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସମୟରେ ସେ-କ୍ସ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ରୁହନ୍ତି |

– ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସେ-କ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେକ୍ସ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଥାନ୍ତି | ବାସ୍ତବରେ, ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକ ସେ-କ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରେନ ହର୍ମୋନ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଥାଏ |

– ତେବେ କେତେକ ମହିଳାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ-କ୍ସ ହରମୋନ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥାନ୍ତି |

Share Your Views In Comments Below

comments