ଶୌଚ କରିବା ସମୟରେ ଦବାନ୍ତୁ ଶରୀରର ଏହି ଅଙ୍ଗକୁ, ତା’ପରେ ଆପଣ କହିବେ- ଆଃ କି ଆରମ ସବୁକିଛି ସଫା ହୋଇଗଲା…

ଆଜିର ସମୟରେ, ଭୁଲ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି | ଭୁଲ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ କିଛି ଲୋକ ସକାଳେ ପେଟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଲି ନକରିବା ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି | ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟ ନହେବା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ | ଆଜି, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ସହଜରେ ସଫା କରିପାରିବେ | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସରଳ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ…

ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଦବାଇ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା | ଶରୀରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଦବାଇ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ପଦ୍ଧତି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ପୁରୁଣା ଦିନରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ |ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଦବାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ କରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ କାଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଧୀନରେ ଶରୀରର ଏହି ଅଂଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହାକୁ ଦବାଇ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ |

ଯଦି ତୁମେ ପେଟ ପରିଷ୍କାର ନହେବା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ତୁମ କୋହଣିର ଉପର ଅଂଶକୁ 15 ରୁ 18 ଥର ଦବାଇବାକୁ ପଡିବ | 15 ରୁ 18 ଥର କୋଣକୁ ଦବାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି | ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାପରେ ଆପଣ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଶୌଚ ନକରିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ |

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସଫା ହୋଇଯିବ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବେ ନାହିଁ | ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ | ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଅମ୍ଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ |

Share Your Views In Comments Below

comments