ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି କାମ, ସ୍ପର୍ମ(ବୀଜ)ର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ କି ଆପଣ କେବେବି ଭାବି ନଥିବେ !

1.ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କମାଇବା
ଆପଣ ଙ୍କ ର ମନ ର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣ ଙ୍କ ର ଯୌନ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ | ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତୋକ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ରୁ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ | ତେବେ ଆପଣ ଙ୍କ ର ବୀର୍ଜ କମ ହେଇପାରେ | ପୁରା ଦିନ ଆପଣ ନିଜ କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ | ନିୟମିତ ଯୋଗ କରିବା କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଙ୍କ ର ବିର୍ଜ ର ମାତ୍ରା କମିପାରେ |

2.ଧୁମ୍ରପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ସିଗାରେଟ ଆଦି ର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଙ୍କ ର ବିର୍ଜର ମାତ୍ରା କମିଯାଇଥାଏ | ଲୋକ ଙ୍କ ର ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏହି ଧୁମ୍ରପାନ କରିବା | ଧୁମ୍ରପାନ କରୁଥିଲା ଲୋକ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ବିର୍ଜ 22% ସାଧାରଣ ଲୋକ ଙ୍କ ବିର୍ଜ ଅପେକ୍ଷ୍ୟା କମ ରହିଥାଏ |

3.ମଦ୍ୟପାନ ରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା
ଆଲକହଲ ଅର୍ଥାତ ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି ପ୍ରଭାବ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଙ୍କ ଶରୀର ରେ ବିର୍ଜ ର ମାତ୍ରା କମ ହେଇଥାଏ | ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱରା ଲିଭର ଉପରେ ଏହା ର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବିର୍ଜ ଉତ୍ପରଃନ ହେଇ ନ ଥାଏ |

4.ବିର୍ଜପାତ କମ ଥର କରନ୍ତୁ
ବାରମ୍ବାର ବିର୍ଜପାତ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଙ୍କ ର ବିର୍ଜ ର ପରିମାଣ କମି ଯାଇଥାଏ | ପ୍ରତୋକ ବିର୍ଜପାତ ମଧ୍ୟ ରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ର ଅନ୍ତରାଳ ରଖିବା ଉଚିତ | ପୁରୁଷ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ହସ୍ତାମନ୍ଥନ ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବିର୍ଜ ର ମାତ୍ରା କମିଯାଇଥାଏ |

Share Your Views In Comments Below

comments